Service ticket indienen

Heb je een aanvraag voor service, herstelling of garantie? Doe deze via onderstaand formulier en voeg zeker je originele factuur en enkele foto's toe zodat wij alvast een eerste analyse kunnen doen en u snel contacteren voor het vervolg.

Indien deze aanvraag niet onder de voorwaarden van garantie valt, sturen we u een prijsofferte op vooraleer we een herstelling uitvoeren. 

Vermeld zeker ook het product waarvoor u een service aanvraagt.
Voer uw factuur alsook enkele foto's toe als bijlage om na te gaan of uw product al dan niet onder garantie valt